Publikacija
Sremska Mitrovica

ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA MITROVICA

ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA MITROVICA

Povratak na listu organizacija
Adresa: Stari šor 65 Telefon: 022 / 610 – 222 022 / 611 - 779, 022 / 621 – 807, 022 / 622 – 052 Faks: 022 / 611 - 779, 022 / 621 – 807, 022 / 622 – 052

Zdravstveni centar Sremska Mitrovica kao zdravstvena ustanova svoje korene pronalazi još u antičko doba i doba carskog Rimskog grada Sirmiuma, iz kojeg postoje podaci o radu lekara kao i pronađeni hirurški instrumenti vojnih rimskih lekara. U srednjem veku, u manastiru svetog Dimitrija, radili su lekari i ukazivali pomoć stanovništvu. Krajem XVII i početkom XIX veka počinje intenzivan razvoj grada i Mitrovica je sedište Petrovaradinskog puka Austro – Ugarske vojske. Godine 1826. počela je sa radom vojna bolnica Petrovaradinskog puka, koja pruža usluge i civilnom stanovništvu. Od tada pa do današnjih dana, počinje intenzivan razvoj zdravstva u Sremskoj Mitrovici i Sremu. U bolnici je radilo više lekara čija imena ostaju zlatnim slovima zabeležena u istoriji medicine: Dr Nikola Vujić, prim. dr. Đorđe Panišić, prim. dr. Radivoje Gočić i mnogi drugi. Sremska Mitrovica je rodno mesto Milana Jovanovića Batuta.
U sklopu svog razvoja, Zdravstveni centar pretrpeo je više reorganizacija, uz stalno proširivanje kapaciteta i redovnog uvođenja najsavremenijih metoda lečenja i preventive. Danas Zdravstveni centar predstavlja ustanovu sa 1.200 zaposlenih, od kojih 238 lekara (3 magistra, 10 primarijusa i više subspecijalista) i 635 medicinskih sestara i tehničara, te više zdravstvenih saradnika.
Organizaciona struktura:

SLUŽBE KLINIČKE PODRŠKE

Radiologija
Laboratorija
Patologija
Transfuziologija
Apoteka
Anesteziologija
Intenzivna nega

INTERNA MEDICINA

Interna medicina-opšta
Kardiologija-koronarna
Gatroenterologija
Endokrinologija
Nefrologija
Dijaliza
Onkologija
Infektivne bolesti
Dermatovenerologija
Neurologija
HIRURGIJA
Hirurgija
Ortopedija
Urologija
Dečja hirurgija
ORL i MF hirurgija
Oftomologija
Anesteziologija
Intenzivna nega
Sreilizacija
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
PEDIJATRIJA
PSIHIJATRIJA
PRODUŽENO LEČENJE I NEGA
(GERIJATRIJA, FIZIKALNA.. )


Posteljni fond bolnice broji 513 kreveta. Godišnje broj lečenih pacijenata je oko 21.000 uz 82.000 ostvarenih bolničkih dana. Prosečna dužina ležanja je 4 dana. U operacionim salama obavi se godišnje oko 5000 operacija. Broj stanovnika koji gravitiraju Zdravstvenom centru je oko 400.000. To je stanovništvo Srema, Mačve i delom Semberije. Od 2004. godine u toku je građevinsko renoviranje bolničkih kapaciteta i Doma zdravlja. Ovi radovi izvode se sredstvima zajma Evropske banke, Republike Srbije, Pokrajine Vojvodine, kao i sopstvenim sredstvima. Do sada su kompletno renovirane službe ginekologije i akušerstva, ORL, ofalmologiije, neurologije i psihijatrije, infektivno odelenje. U toku su završni radovi na novoj koronarnoj jedinici službe za interne bolesti.

Uporedo sa poboljšavanjem uslova rada, obnovljena je i oprema u više službi i uvedene su nove metode lečenja. Počeo je sa radom novi višeslajsni CT. Nabavljeni su novi ultrazvučni aparati za kardiologiju, ginekologiju i službu radiologije. Od toga su 3 kolor dopler aparata. Nova oprema u operacionim salama hirurške službe i službe ginekologije omogućila je uvođenje novih operativnih tehnika, naročito iz domena endoskopske hirurgije. Jednodnevna hirurgija na odelenju otolaringologije rutinska je praksa. Oftomologija standardno radi ugradnju očnih sočiva i čitav niz korektivnih operacija oka. U okviru Doma zdravlja radi Centar za prevenciju, više savetovališta i specijalizovanih ambulanti. Genetsko savetovalište referentno je za Srem u okviru registra fetalnih anomalija Vojvodine.

Proces kontinuirane edukacije veoma je zastupljen i intenzivan. Aktivno učešće na domaćim i međunarodnim kongresima i to sa zapaženim radovima, redovna je pojava. U završnoj fazi je i priprema otvaranja Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju u kojem bi se znatno olakšalo sticanje potrebnih znanja i potrebne poentaže za obnavljanje obaveznih licenci u budućem periodu Završava se i reorganizacija Zdravstvenog centra u kojoj će doći do odvajanja Doma zdravlja od opšte bolnice.

Sve ove višegodišnje uspešne aktivnosti rezultirale su i sa više nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju diploma organizacije CARLBRO i diploma za najuspešniji zdravstveni centar u Srbiji za 2006. godinu koju dodeljuje Ministarstvo zdravlja.
Uspešno opremljenu, renoviranu i predvođenu mladim sposobnim menaxmentom, ovu ustanovu čekaju novi izazovi na koje će ona, uvereni smo, uspešno odgovoriti i nastaviti ovim putem, koji je svakako, za primer.

ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA MITROVICA Gallery image 0 ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA MITROVICA Gallery image 1 ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA MITROVICA Gallery image 2
Povratak na listu organizacija